دسته بندی بایگانی برایدانشگاه های معتبر جهان

معرفی دانشگاه های سراسر جهان

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در روسیه

گروه الف (ممتاز) روسیه Bashkir State University, (Ufa) Bauman Moscow State Technical University (National Research) Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)po Kazan (Volga Region) Federal University Kazan National Research Technical University –…

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا

گروه الف (ممتاز) کانادا Dalhousie University Laval University Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal) McGill University McMaster University Queen’s University Simon Fraser University Université de Montreal Université de Montreal Ecole Polytechnique University of Alberta…

اعزام و اشتغال تضمینی

اعزام دانشجو به فرایندی گفته می‌شود که فرد متقاضی تحصیل در خارج از کشور خود، مطابق با قوانین و مقررات کشور مقصد و نیز قوانین و مقررات کشور مبدأ، به کشور مورد نظر سفر می‌کند…