info@iranianartedu.com تهران، میدان فاطمی

برچسب بایگانی برای سرمایه گزاری

سرمایه گذاری خارج از ایران

کشور روسیه بزرگترین کشور اروپا و پهناورترین کشور جهان، از حیث اقتصادی کشوری قوی و ثروتمند (ششمین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۸)، در نظر گرفته می شود. سرمایه گذاری در روسیه می تواند فرصتی باشد برای…